|   print

[  ]
 
Kootstra PR , Rossum HJ van , Zoontjes PW , Schwillens PLWJ , Wubs KL , Herbold H , Kuijpers C-J , Hartog C , Sterk SS

31 p in Dutch   2003

download pdf (304Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the results of a surveillance conducted in 2000. In total 70 animals were tested for a range of anabolic compounds and beta-agonists. In two cases a compound was detected and confirmed, one case of stanozolol and one case of isoxsuprine, a registered veterinary drug.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de resultaten van een in 2000 uitgevoerd bewakingsonderzoek. Zeventig dieren werden onderzocht op de aanwezigheid van anabolica en beta-agonisten. In twee gevallen werd een stof aangetoond. Een geval betrof de groeibevorderende stof stanozolol, een andere betrof het geregistreerde geneesmiddel Isoxsuprine.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2003-12-22 )