|   print

Branch and product related emission estimation tool for manufacturers, importers and downstream users within the Risk Evaluation Authorisation CHemical (REACH) system
[ Branche en product gerelateerd hulpmiddel voor de schatting van emissies van stoffen bestemd voor fabrikanten, importeurs en gebruikers binnen het REACH (Registration Evaluation Authorisation CHemical) systeem van de Europese Unie ]
 
van der Poel P, Bakker J, Hogendoorn EA, Vermeire TG, Bunke D, Ahrens A, Schenk HP, Oenicke M, Muller S

48 p in English   2006

RIVM rapport 601200007
download pdf (414Kb)  
Alleen digitaal verschenen  UBA format, alleen plaatsing als PDF op RIVM website  

Toon Nederlands

English Abstract
A tool has been developed for manufacturers, importers and downstream users of chemical substances to facilitate the finding of the appropriate emission scenarios with the best estimates for emission factors and emission period(s). The tool comprises the making of emissions estimates to wastewater, air and soil for all relevant functions and life cycle stages, e.g. production and formulation, in all possible applications and processes throughout industry and society. The crucial part of the tool is the interactive decision tree leading to the required location of a matrix, which contains all information on available emission estimates (modules). The matrix information is based on emission estimation modules derived from existing emission scenario documents and, if not available, default values both from the EU Technical Guidance Documents. The routing through the decision tree is determined by selecting the right parameters (identifiers) for each life cycle stage. The main identifiers, such as the relevant industrial category, use category, the type of chemical product and semi-finished preparation (performance package), are overviewed and defined. The methodology has been tested and illustrated for two substances in different industrial categories, i.e. a photochemical and a plastics additive, rendering appropriate emission scenarios.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit project is voor producenten en professionele gebruikers van chemicalien een methode ontwikkeld waarmee de juiste emissies van stoffen naar het milieu bepaald kunnen worden. Dit vergemakkelijkt het maken van risicobeoordelingen van stoffen wat vanwege hun enorme diversiteit in toepassingen en functies zeer problematisch kan zijn. Centraal hierin is de ontwikkeling van een beslisboom, die leidt tot de selectie van het juiste emissie-scenario van een stof in elk stadium van zijn levenscyclus, te weten de productie, de formulering, het gebruik en/of de afvalroute ervan. De basisinformatie van de beslisboom is een matrix die gevuld is met emissiegegevens afkomstig uit EU-richtlijnen voor de risicobeoordeling van industriele stoffen. De route in de beslisboom wordt bepaald door de selectie van de juiste parameters in elk stadium van de levenscyclus. Deze parameters, ook wel aangeduid met de term "identifiers", zijn bijvoorbeeld het type preparaat en doel van een product in het stadium formulering van de levenscyclus. De informatie van de methodiek is zodanig gestructureerd dat het eenvoudig in een computerprogramma geimplementeerd kan worden. De ontwikkelde methode is ontwikkeld in samenwerking met de Duitse Umweltbundesamt. Hij werd getest voor twee stoffen in de industriele categorieen fotochemicalien en plastic-additieven. Hierbij werden de juiste emissie scenario's gevonden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Umweltbundesamt (UBA) Dessau Duitsland Okopol Hamburg Duitsland Oko-Institut Freiburg Duitsland ChemieDaten Strachau Duitsland
( 2006-09-12 )