|   print

The effect of REACH implementation on genotoxicity and carcinogenicity testing
[ De gevolgen van REACH voor het bepalen van de genotoxiciteit en carcinogeniteit van stoffen ]
 
van Benthem J

50 p in English   2007

RIVM rapport 601200008
download pdf (349Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Results of an RIVM investigation documented in this report on the effect of REACH, the new European policy on chemicals, show that it is possible to test chemicals for carcinogenicity in an efficient manner without endangering the safety of the product use. REACH, the Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals, is a new EU policy aimed at charting the risks of chemicals to which people are exposed to on a daily basis. We are concerned here not only with the approximately 100,000 existing chemicals, but also with new chemicals on the market which are up for testing. The objective of REACH is to realize a more rapid and less expensive method to identify risks, while sparing laboratory animals from tests. RIVM's aim was to investigate the possibility of scrapping the test for carcinogenity by employing a more efficient means of testing. This is possible if other tests provide the same data. Examples are (sub)-chronic toxicity or genotoxicity tests measuring DNA damage. Another approach is the Toxicological Threshold Concept (TTC), which yields a fixed value for maximum permissible dose, where the risk is less than one in a million (given as negligible risk). Exclusive use of in vitro (use of cultured cells) tests does not adequately guarantee that DNA damage will not occur. Therefore it is recommended to compare in vitro results with results from in vivo (use of living organism) experiments. Test animals will still be necessary for measuring DNA damage, but their use will be kept to a minimum through careful choice of testing methods.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Met het nieuwe Europese stoffenbeleid REACH blijft het mogelijk om stoffen efficient te testen op kankerverwekkende eigenschappen zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Dit blijkt uit onderzoek van RIVM beschreven in dit rapport. REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van chemische stoffen. Het is een nieuwe regeling om de risico's in kaart te brengen van stoffen waaraan mensen bijna dagelijks worden blootgesteld. Het gaat niet alleen om circa 100.000 bestaande stoffen maar ook om nieuwe stoffen op de markt die moeten worden getest. Doel van REACH is om goedkoper en sneller de risico's te leren kennen en proefdieren te sparen. RIVM heeft onderzocht of een efficientieslag mogelijk is door de klassieke test voor carcinogeniteit te schrappen. Dit kan als andere testen de benodigde gegevens leveren. Voorbeelden van andere testen zijn (sub)chronische toxiciteitstesten of genotoxiciteitstesten die de DNA-schade meten die de stoffen veroorzaken. Een andere benadering is het Toxicological Threshold Concept (TTC), dat een vaste waarde aangeeft voor maximaal toelaatbare blootstelling waarbij het risico minder is dan een op de miljoen (aangeduid als verwaarloosbaar risico). Uitsluitend testen met gekweekte cellen (in vitro) geeft onvoldoende garantie of de stof in een levend organisme (in vivo) geen DNA-schade veroorzaakt. Om dit beter te kunnen beoordelelen moeten in vitro resultaten worden vergeleken met die uit in vivo experimenten. Dus blijven proefdieren nodig om DNA-schade te meten maar wel moet het gebruik van proefdieren tot een minimum worden beperkt door doordacht testen te kiezen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-02-01 )