|   print

[  ]
 
Montforts MHMM

50 p in Dutch   2000

download pdf (58Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report contains a proposal for a simplified Phase 1 assessment for immunological veterinary medicinal products. This scheme was constructed as it was felt that the existing guidance as given by the EMEA was too complex and laborous to reach quick decisions on the acceptability of low-risk products.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het rapport wordt een voorstel gedaan voor een vereenvoudigde Fase 1 benadering voor immunologische diergeneesmiddelen. Dit schema is ontworpen omdat bleek dat de bestaande guidance van de EMEA te ingewikkeld en te arbeidsintensief was om efficient tot beslissingen over de aanvaardbaarheid van middelen met een laag risico te komen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2000-09-01 )