|   print

From risk assessment to environmental impact assessment of chemical substances : Methodology development to be used in socio-economic analysis for REACH
[ Methodologie voor bepalen van de milieu-impacts van chemische stoffen  ]
 
Verhoeven JK, Bakker J, Bruinen de Bruin Y, Hogendoorn EA, de Knecht JA, Peijnenburg WJGM, Posthuma L, Struijs J, Vermeire TG, van Wijnen HJ, de Zwart D

157 p in English   2012

RIVM report 601353002
download pdf (1082Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A methodology is proposed to determine and compare expected environmental effects of chemical compounds. This provides information on the relative environmental benefits when a hazardous substance would be replaced by a less harmful alternative. The study focuses on the environmental damage of both the hazardous compound and its alternative(s). In comparison to previous studies, the proposed methodology makes it relatively simple to determine and compare environmental impacts.

The EU legislation REACH (Registration, Evaluation Authorisation and restriction of Chemicals) came into force in 2007. Authorisation and Restriction are two tools that REACH provides to ban or replace a substance that is regarded as dangerous to humans and / or the environment. In case of a ban or use limitation of a chemical, REACH proposes to estimate broader impacts of the ban by means of a so-called socio-economic analysis (SEA). In an SEA, for example, the reduced damage to humans and the environment of switching to an alternative can be weighed against the socio-economic costs of the switch. This project focuses on a methodology comparing environmental effects (environmental damage) which provides the required input for part of the socioeconomic analysis.

The methodology consists of a tiered approach to account for gross and refined problem definitions as well as data limitations. Approaches used are based on the type of compound(s), data availability and the ultimate goal of the analysis. The methodology also provides a framework on dealing with uncertainties.

The usefulness of the developed methodology is tested on the basis of three case studies of very different substances: (1) the historic replacement of nonylphenol (surfactant) in detergents by alcohol ethoxylates, (2) the replacement of zinc gutters by PVC gutters, and (3) the replacement of the fire retardant HBCDD in insulating building material by two alternative flame retardants.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport stelt een methodologie voor waarmee verwachte milieu-effecten van chemische stoffen onderling kunnen worden vergeleken. Dit levert inzicht op in de relatieve milieuwinst die kan worden behaald als schadelijke stoffen worden vervangen door minder schadelijke alternatieven. Centraal staat de milieuschade van zowel de bestaande stof als het alternatief. Ten opzichte van eerdere verkenningen geeft deze studie een methodologie waarmee milieuschade relatief eenvoudig kan worden bepaald en vergeleken.

In 2007 is de Europese wetgeving REACH (Registration, Evaluation Authorisation and restriction of CHemicals) ingevoerd. Restrictie en Autorisatie zijn de twee instrumenten van REACH om een stof die op grond van de huidige kennis als gevaarlijk voor mens en/of milieu wordt beschouwd, uit te faseren en te vervangen door een alternatief. REACH schrijft voor dat de gevolgen van een verbod in bredere zin dan alleen een risicoanalyse, worden weergegeven, namelijk via een zogenoemde socio-economische analyse. Hierin kan de verminderde schade aan mens en milieu bijvoorbeeld worden afgewogen tegen de kosten die een overschakeling op een alternatief met zich meebrengt. De ontwikkelde methodologie richt zich alleen op milieu-effecten als onderdeel van een socio-economische analyse.

De methodologie bestaat uit een getrapte analyse, waarmee kan worden gekozen voor de manier en het detailniveau waarop de methodologie wordt uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van het type stof, de databeschikbaarheid en het uiteindelijke doel van de analyse. Tevens geeft de methodologie een raamwerk hoe bij dergelijke analyses om te gaan met onzekerheden.

De bruikbaarheid van de ontwikkelde methodologie is getest met behulp van drie voorbeeldstudies van zeer verschillende stoffen. Het betreft (1) de vervanging van nonylfenolen (surfactanten) in wasmiddelen door alcohol ethoxylaten, (2) de vervanging van zinken dakgoten door PVC-dakgoten, en (3) de vervanging van de brandvertragende stof HBCDD in isolatiemateriaal door twee alternatieve brandvertragers.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-04-26 )