|   print

[  ]
 
Linders JBHJ , Brouwer WWM

45 p in Dutch   1999

download pdf (2496Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This document contains an overview of the technical and scientific possibilities for performing a tailored assessment of the environmental risks in the registration of pesticides in the Netherlands. Various components of this environmental assessment were analyzed to show to what extent, for example, specific characteristics of the compound, along with the regional or local circumstances, application methods and techniques, and soil types can be taken into account in performing the risk assessment. Proposals indicating the components evaluated as being feasible at short- or long-term notice are presented. For the short-term components, an indication is made as to whether or not their inclusion into the standardized risk assessment system, USES, is possible. Finally, elaboration of these proposals in 1999 is recommended.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport geeft een overzicht van de technisch-wetenschappelijke mogelijkheden om maatwerk te verrichten bij de toelating van landbouwbestrijdingsmiddelen. De diverse aspecten waarop de milieubeoordeling van deze middelen wordt beoordeeld worden aan een analyse onderworpen in hoeverre het mogelijk is door rekening te houden met de specifieke eigenschappen van de stof, de regionale of locale omstandigheden, de toepassingswijzen en toepassingstechnieken, de grondsoorten, enz. Voorstellen worden gedaan voor welke onderdelen op korte en welke op langere termijn realiseerbaar worden geacht. Van de onderwerpen voor de korte termijn wordt aangegeven in hoeverre opname in het standaard beoordelingssysteem USES mogelijk is. Voorgesteld wordt verder deze onderdelen in 1999 te realiseren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1999-08-04 )