|   print

[  ]
 
Poel P van der

31 p in Dutch   1999

download pdf (1184Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This supplement documents the launch of the process to complete the whole range of emission scenarios for biocide applications to be incorporated in USES (Uniform System for the Evaluation of Substances). To date, a limited number of emission scenarios for various biocide applications have been covered. This report deals with two of the most urgently needed biocide applications, namely, disinfectants used for sanitary purposes and applications for use in the medical sector. Emission scenarios are presented for all relevant situations. Other biocide applications - not yet investigated - will be a subject for future studies.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De aanzet tot de completering van een reeks emissiescenario's voor biociden ten behoeve van het Uniform Beoordelingssysteem Stoffen (UBS) wordt gegeven. De meest urgente benodigde toepassingen van desinfectantia worden in dit rapport behandeld, namelijk desinfectantia voor sanitair gebruik en toegepast in de medische sector. Alle nog niet behandelde producttypen biociden uit de lijst van Biocidenrichtlijn 98/8/EC zullen in vervolgonderzoeken worden uitgewerkt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1999-02-01 )