|   print

[  ]
 
Poel P van der , Bakker J

329 p in Dutch   2002

download pdf (1890Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents an overview of all available emission scenarios for all 23 product types of biocides according to EU Directive 98/8/EC. The scenarios presented are already present in USES 3.0 or have been reported by RIVM or within the scope of the project "Gathering, review and development of environmental emission scenarios for biocides" (EUBEES working group). Furthermore, the report prsents overviews of all symbols used in the emission scenarios for parameters and variables as used in this report or the USES documentation and original reports. The emission scenario will be implemented in USES 4.0.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft een overzicht van de beschikbare emissiescenario's voor niet-landbouwbestrijdingsmiddelen voor alle 23 productgroepen uit de biocide richtlijn (EU Richtlijn 98/8/EC). Het betreft scenario's die reeds in USES 3.0 zijn opgenomen, alsmede scenario's die gerapporteerd zijn door het RIVM of in het kader van het project "Verzameling, herziening en ontwikkeling van biocide emissie scenario's voor het milieu" (EUBEES werkgroep). Voorts bevat het rapport een overzicht van de gebruikte symbolen voor alle voorkomende parameters en variabelen, zowel in voorliggend rapport als in de USES documentatie en oorspronkelijke rapporten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2002-10-31 )