|   print

Uncertainty analysis of USES 3.0. Improving risk management through probabilistic risk assessment of agricultural pesticides
[ Onzekerheidsanalyse van USES 3.0. Verbetering van het risicomanagement van bestrijdingsmiddelen door een probabilistische risicobeoordeling ]
 
Rikken MGJ, van Wijnen HJ, Linders JBHJ, Jager DT

76 p in English   2002

RIVM rapport 601450011
download pdf (806Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Risk assessment of pesticides in the Netherlands is carried out using the computerised Uniform System for the Evaluation of Substances (USES). In USES the measure of risk is a single-point or deterministic estimate. Here, it is shown how a probabilistic assessment, incorporating knowledge about uncertainty and variability, can provide the decision-maker with improved insights into the risk management of pesticides. Advantages and possibilities of a probabilistic assessment are presented and provided with examples of calculations. This document is only intended for discussion; further efforts will be needed before a quantitative uncertainty analysis can be incorporated into the routine assessment of pesticides.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In Nederland wordt de risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen uitgevoerd met het computermodel Uniform Systeem voor de Evaluatie van Stoffen (USES). In USES is de risicokarakterisering een deterministische schatting of puntschatting. Dit rapport toont aan hoe een probabilisitische beoordeling de beleidsmaker beter inzicht kan geven ten behoeve van het risicomanagement van bestrijdingsmiddelen. De voordelen en mogelijkheden van een probabilistsiche beoordeling worden daartoe gepresenteerd en voorzien van voorbeeldberekeningen. Dit rapport is een discussiedocument en meer onderzoek is nodig voordat een kwantitatieve onzekerheidsanalyse routinematig kan worden toegepast in de risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-03-06 )