|   print

[  ]
 
Mensink BJWG

52 p in Dutch   2004

download pdf (650Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
There are very few measurements of aerial pesticide concentrations nearby greenhouses, useful for human risk assessments. Therefore, RIVM has improved a computer module in USES, an integral risk-decision system for authorities, for assessing the acute environmental exposure. The exposure of nearby residents can thus be calculated up to a distance of 20 m. Such calculations will be increasingly important in the Netherlands, as more inhabitants will live nearby greenhouses. Expectations are that the module adaptations will improve the aerial pesticide calculations, particularly within the first few hours after the application. A follow-up experiment, in which RIVM participates, will focus on chemical analyses under controlled greenhouse conditions. Only then, further adjustments and refinements of this module, dealing with the complex causal chain of pesticide use, deposition and volatilisation in the greenhouse and the ventilation to the surrounding air, can be made. The improved module will be incorporated in the risk assessment system USES 5.0.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er zijn slechts weinig metingen van bestrijdingsmiddelen in de lucht in en rondom tuinbouwkassen die bruikbaar zijn voor acute risicoschattingen voor omwonenden. Daarom heeft het RIVM een bestaande blootstellingsmodule in USES, een computerprogramma voor integrale risicobeslissingen van overheden, verbeterd. Hiermee kunnen concentraties in de lucht tot een afstand van 20 m van de kas worden geschat. Dergelijke schattingen worden belangrijker omdat meer mensen in Nederland in de nabijheid van kassen kunnen komen te wonen. De moduleaanpassingen verbeteren naar verwachting met name de concentratieschattingen gedurende de eerste uren direct na de toepassing. In een vervolgonderzoek, waarin het RIVM participeert, zullen chemische analyses worden uitgevoerd om de module te staven. Alleen dan kan een verdere aanpassing en verfijning plaatsvinden van de module die de complexe en causale keten in kaart brengt van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de depositie en vervluchtiging in de kas en tenslotte de ventilatie van resterende hoeveelheden naar buiten. De verbeterde module wordt ingebouwd in het risicobeoordelings-systeem USES 5.0.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2004-09-21 )