|   print

Environmental Risk Assessment for Veterinary Medicinal Products Part 5. A guide to risk assessment of veterinary medicinal products used in animal husbandry
[ Milieurisicobeoordeling voor diergeneesmiddelen deel 5. Richtsnoeren voor beoordeling ]
 
Blackwell P, Boxall A, Haliing-Sorense B, Hermansen S, Ingerslev S, Jacobsen A, Kay P, ter Laak T, Moltmann J, Schmitt H, Soeborg T, Tarazona J, Tolls J, Verschoor A, Montforts MHMM

77 p in English   2003

RIVM rapport 601450018
download pdf (2429Kb)  
Dit onderzoek is gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Commissie via het ERAVMIS project Contract No. EVK1-CT-1999-00003  

Toon Nederlands

English Abstract
The procedures described in this document give guidance on recommended methods for the risk assessment of veterinary medicinal products applied in slurry, for regulatory purposes. The document gives considerations to fate and effect testing strategies in particular with respect to the hallmarks of veterinary medicinal antibiotics. It puts forward what modelling approaches are available and what considerations to scenario definitions should be given. Risk characterisation is addressed as the focal point for exposure and effect assessment. Attention is paid to risk mitigation measures and conditions under which these would be applicable.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De procedures die in dit document beschreven worden ten behoeve van de registratiebeoordeling geven richtsnoeren voor de beoordeling van het lot in het milieu en de effecten op niet-doelwitorganismen, van diergeneesmiddelen die met de mest verspreid worden. Het rapport bevat overwegingen voor het testen van gedrag en effecten met nadruk op de eigenschappen van antibiotica. Het rapport geeft aan welke modelbenaderingen beschikbaar zijn en welke overwegingen aan modelscenario's ten grondslag zouden kunnen liggen. Aandacht wordt besteed aan risicoreductie maatregelen en de omstandigheden waaronder deze van toepassing zouden kunnen zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-10-07 )