|   print

[  ]
 
Mensink BJWG

64 p in Dutch   2004

download pdf (347Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The environmental safety of crop protection products of natural origin (biopesticides) is to be re-evaluated within a few years' time by the European Union. Also, new biopesticides will enter the EU market, due to the increasing importance of sustainable agriculture. There is, however, almost no guidance to evaluate the environmental safety of these products. Therefore, in this desk study risk decision trees have been developed for three groups of products, i.e. microbial organisms, signalling chemicals (including pheromones) and plant-derived substances. These trees help to discern acceptable from unacceptable potential risks. Also, summary tables have been developed to record and evaluate environmental tests with microbial pesticides. In this way the reliability and usefulness for the safety evaluation can be assessed per test. The decision trees and the summary tables are intended to improve the safety evaluation for regulatory purposes. Biopesticides are allegedly less toxic and persistent than synthetic chemicals. However, this should not exclude them from a proper environmental safety evaluation, since microbial and plant-derived biopesticidal ingredients can be infective, pathogenic or toxic. This depends on their microbiological or chemical properties, the dosage and the site and type of application. It is of primary importance to find out the identity of the micro-organism(s) or the active substance(s), the microbial or chemical characteristics, the mode of action, the origin, the role under natural conditions and the range of hosts or target organisms, if relevant. Subsequently, the scientific literature and/or the results of special environmental tests should be used to assess the safety of biopesticides to the environment.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De milieuveiligheid van diverse gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong zal de komende jaren door de EU opnieuw worden beoordeeld. Bovendien zullen nieuwe middelen op de markt komen vanwege het toenemende belang van duurzame landbouw. Er zijn echter nauwelijks richtlijnen om de milieuveiligheid van dergelijke middelen te evalueren. Daarom worden in deze bureaustudie twee hulpmiddelen aangereikt om de milieuveiligheid van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen beter te kunnen beoordelen. Het eerste betreft beslisbomen om voor drie groepen onacceptabele potentiele risico's te kunnen scheiden van acceptabele. De groepen zijn microbiele gewasbeschermingsmiddelen, signaalstoffen als feromonen en middelen van plantaardige oorsprong. Het tweede hulpmiddel bestaat uit "samenvattings"-tabellen als format om de uitkomsten van experimenten met microbiele gewasbeschermingsmiddelen en de betrouwbaarheid en bruikbaarheid daarvan voor veiligheidsevaluaties vast te leggen. Van nature voorkomende gewasbeschermingsmiddelen zijn doorgaans minder persistent en toxisch dan synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Het is echter niet juist om middelen van natuurlijke oorsprong derhalve te vrijwaren van milieuveiligheidsevaluaties. Ze kunnen infecties of vergiftigingen veroorzaken afhankelijk van de microbiele of chemische eigenschappen, de dosering, het type en de plaats van toepassing. Het is van het eerste belang de identiteit van het micro-organisme, de stof of het mengsel van stoffen, de microbiele of (bio)chemische eigenschappen, het werkingsmechanisme, de oorsprong, de eventuele rol onder natuurlijke omstandigheden en het gastheerbereik vast te stellen, indien van toepassing. Vervolgens kan, mede op grond van relevante wetenschappelijke literatuur en/of speciaal daartoe uitgevoerde experimenten, worden vastgesteld in hoeverre het gebruik van deze middelen veilig voor het milieu is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2004-12-10 )