|   print

Maximum Permissible Concentrations for polychlorinated biphenyls
[ Maximaal Toelaatbare Concentraties voor polychloorbifenylen ]
 
van Wezel AP, Traas T, Polder M, Posthumus R, van Vlaardingen P, Crommentuijn T, van de Plassche EJ

128 p in English   1999

RIVM Rapport 601501006
download pdf (6346Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report maximal permissible concentrations (MPCs) and negligible concentrations (NCs) are derived for polychlorinated biphenyls (PCBs). In this derivation probabilistic food-web modeling was used. Toxicity data for aquatic organisms, mammals and birds were recalculated into equivalent toxic concentrations in the organic carbon of sediments or soils. In this way, all types of studies could be readily compared on the same concentration axis and could be integrated into one MPC. As PCBs always occur in a mixture and the planar PCBs are supposed to act via the same toxicological mechanism and thus to be concentration-additive, a mixture-MPC was derived.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden voor verschillende polychloorbifenylen een maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) en verwaarloosbaar risiconiveau (VR) afgeleid. Hiervoor zijn probalistische voedselweb modellen gebruikt. Toxiciteitsdata voor water organismen, zoogdieren en vogels zijn omgerekend in de bijbehorende toxische concentraties in het organisch koolstof van sediment of bodem. Omdat de verschillende typen studies op deze wijze worden uitgedrukt op dezelfde concentratie-as, kunnen ze met elkaar worden vergeleken en geintegreerd in een MTR. Omdat PCBs altijd in een mengsel voorkomen, en de vlakke PCBs worden verondersteld volgens eenzelfde toxicologisch werkingsmechanisme te werken en daarom concentratie-additief te zijn, is een mengsel-MTR afgeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-06-14 )