|   print

Evaluatie van groep- en somnormen in het kader van Integrale Normstelling Stoffen
[ Evaluation of mixture toxicity in deriving environmental risk limits ]
 
Traas TP

43 p in Dutch   2003

RIVM rapport 601501014
download pdf (241Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Toxicity of mixtures can be taken into account when deriving environmental risk limits. Current concepts for deriving risk limits for mixtures of toxic substances are evaluated. Recommendations are given for a consistent use of mixture toxicity theory in deriving risk limits.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de normstelling wordt voor bepaalde groepen verbindingen rekening gehouden met de totale toxiciteit van een mengsel van stoffen in het milieu. De huidige concepten om hier normen voor af te leiden zijn geevalueerd en getoetst aan de huidige praktijk. Het rapport bevat aanbevelingen om op een consistente manier om te gaan met mengseltoxiciteit in de normstelling.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-10-07 )