|   print

[  ]
 
Janus JA ; Posthumus R

92 p in Dutch   2002

download pdf (649Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report environmental risk limits (MPC, NC and SRC-eco) are derived for 2-propanol, formaldehyde, and the two 4-chloromethylphenols PCOC (p-chloro-o-cresol; 4-chloro-2-methylphenol) and PCMC (4-chloro-m-cresol; 4-chloro-3-methylphenol), respectively. The risk limits for the 4-chloromethylphenol PCOC are based on a European risk assessment report.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden milieurisicogrenzen (MTR, VR en SRC-eco) afgeleid voor de stoffen 2-propanol, formaldehyde en de twee 4-chloormethylfenolen, te weten PCOC (p-chloor-o-cresol; 4-chloro-2-methylfenol) en PCMC (4-chloor-m-cresol; 4-chloor-3-methylfenol). De risicogrenzen voor de 4-chloormethylfenol PCOC zijn gebaseerd op een door de EU opgestelde risico-analyse.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2003-04-10 )