|   print

Guidance for deriving Dutch Environmental Risk Limits from EU-Risk Assessment Reports of existing substances
[ Richtlijn voor het afleiden van Nederlandse milieukwaliteitsnormen op basis van Europese "Risk Assessment Reports" voor bestaande stoffen ]
 
Janssen MPM, Traas TP, Rila JP, van Vlaardingen P

35 p in English   2004

RIVM Rapport 601501020
download pdf (339Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report the methodology is given for deriving Dutch environmental risk limits for which EU risk assessment reports (EU-RARs) are available in the context of Council Regulation (EEC) No 793/93 on the evaluation and control of the risks of existing substances. Presented here are the minimum requirements for reporting the derivation of risk limits, along with an overview of proposed environmental risk limits based on EU-RAR results. This report also documents the differences between the European 'predicted no effect concentrations' (PNECs) and the Dutch environmental risk limits (MPCs), indicating how PNECs can be used to calculate these environmental risk limits.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de Europese Unie worden er voor prioritaire stoffen risicobeoordelingen uitgevoerd. De resultaten hiervan worden gepubliceerd in 'risk assessment reports'. De in deze rapporten berekende Predicted No Effect Concentrations (PNECs) worden afgeleid op een manier die vergelijkbaar is met de afleiding van het in Nederland gebruikte Maximum Toelaatbaar Risiconiveau (MTR). De Stuurgroep Integrale Normstelling heeft besloten PNEC-waarden te beschouwen als voldoende wetenschappelijke basis voor de onderbouwing van Nederlandse milieurisicogrenzen. In dit rapport worden de verschillen tussen de afleiding van de Europese PNECs en de Nederlandse MTRs op een rij gezet en worden voorstellen gedaan om deze verschillen te overbruggen. Daarna wordt de wijze waarop de PNEC-waarden worden vertaald in Nederlandse milieurisicogrenzen nader belicht. De minimale eisen voor de verslaglegging worden gegeven en besloten wordt met een overzicht van reeds eerder voorgestelde milieurisicogrenzen op basis van Europese PNECs.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-06-14 )