|   print

A human exposure model to calculate harmonized risk limits - model description and analysis
[ Een humaan blootstellingsmodel om geharmoniseerde risicogrenzen te berekenen - model beschrijving en analyse ]
 
Bontje D, Traas TP, Mennes WC

115 p in English   2005

RIVM rapport 601501022
download pdf (497Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The human exposure model, as integrated in the European risk assessment tool 'EUSES', lacks several exposure routes to contaminated soil that are part of the Dutch model 'CSOIL'. This report describes how the two models are combined into a new model, called 'Humanex'. This new model is aimed at calculating environmental concentrations for the protection of humans against hazardous effects of chemicals that can disperse into the environment. These concentrations, or so-called environmental risk limits, are based on a cumulative exposure of humans by way of water, soil, air and the diet. The model was analysed in a study on 17 compounds. Analysis showed that substance properties determine which of the potential exposure routes are most important for the total exposure. The study also revealed wich model components could still be improved.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het humane blootstellingsmodel zoals opgenomen in het Europese risicoschattingmodel EUSES mist een aantal blootstellingroutes via de bodem die wel zijn opgenomen in het Nederlandse blootstellingsmodel CSOIL. Dit rapport beschrijft hoe de twee modellen gecombineerd zijn tot een nieuw model.Dit blootstellingsmodel is 'Humanex' genoemd. Het heeft tot doel om concentraties in het milieu te berekenen die de mens beschermen tegen nadelige effecten van chemische stoffen die zich kunnen verspreiden in het milieu. Deze zogenaamde milieurisicogrenzen zijn gebaseerd op gelijktijdige blootstelling van de mens via water, bodem, lucht en het dieet. Het model werd geanalyseerd aan de hand van proefberekeningen met 17 stoffen. De stofeigenschappen bepalen welke van deze routes het meest bijdragen aan de totale blootstelling. De modelanalyse liet tevens zien welke modelonderdelen nog verder kunnen worden verbeterd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM RUU/IRAS
( 2005-11-25 )