|   print

Environmental Risk Limits for several phosphate esters, with possible application as flame retardant
[ Milieurisicogrenzen voor enkele fosfaatesters, met mogelijke toepassing als brandvertrager ]
 
Verbruggen EMJ, Rila JP, Traas TP, Posthuma-Doodeman CJAM, Posthumus R

118 p in English   2005

RIVM rapport 601501024
download pdf (773Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Maximum Permissible Concentrations (MPC), Negligible Concentrations (NC) and Serious Risk Concentrations (SRCeco) are derived for a number of phosphate esters that are possibly used as flame retardant. These environmental risk limits were derived for the compartments water, soil, and sediment on basis of ecotoxicological data for the aquatic environment in particular. The substances that were evaluated in this study were: TCEP (tris (2-chloroethyl) phosphate), TCPP (tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate), TDCP (tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate), TBP (tri-n-butyl phosphate), TiBP (tri-iso-butyl phosphate), TEP (triethyl phosphate), TBEP (tris(2-butoxyethyl) phosphate), TEHP (tris(2-ethylhexyl) phosphate), TPP (triphenyl phosphate), and TCP (tricresyl phosphate). Monitoring data for the Netherlands (1989, 1999-2004) show that for most phosphate esters the concentrations in surface water are around the NC values. It appears that only concentrations of TPP sometimes exceed the MPC value.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor een aantal fosfaatesters, die mogelijk als vlamvertrager gebruikt worden, zijn Maximaal Toelaatbaar Risiconiveaus (MTR), Verwaarloosbaar Risiconiveaus (VR) en Ernstig Risiconiveaus (EReco, Engelse afkorting SRCeco) afgeleid. Deze milieurisicogrenzen zijn afgeleid voor de compartimenten water, bodem, en lucht en zijn gebaseerd op ecotoxicologische gegevens voor met name het aquatische milieu. Het gaat om de volgende stoffen: TCEP (tris(2-chloorethyl)fosfaat), TCPP (tris(1-chloor-2-propyl)fosfaat), TDCP (tris(1,3-dichloor-2-propyl)fosfaat), TBP (tri-n-butyl fosfaat), TiBP (tri-iso-butyl fosfaat), TEP (triethyl fosfaat), TBEP (tris(butoxyethyl) fosfaat), TEHP (tris(2-ethylhexyl) fosfaat), TPP (trifenylfosfaat) en TCP (tricresylfosfaat). Meetgegevens voor Nederland (1989, 1999-2004) laten zien dat voor de meeste fosfaatesters de concentraties in oppervlaktewater rond het VR liggen. Alleen voor TPP blijkt dat concentraties in oppervlaktewater af en toe het MTR overschrijden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-01-09 )