|   print

Environmental Risk Limits for alcohols, glycols, and other relatively soluble and/or volatile compounds. 2. Integration of human and ecotoxicological risk limits
[ Milieurisicogrenzen voor alcoholen, glycolen en enkele andere relatief oplosbare of vluchtige stoffen. 2. Integratie van risicogrenzen voor mens en ecosystemen ]
 
Traas TP, Bontje D

53 p in English   2005

RIVM rapport 601501027
download pdf (416Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Environmental risk limits are concentrations of a substance in water, air, sediment and soil that are expected to be protective of the environment. In this report environmental risk limits (ERLs) are derived, based on a comparison of human and ecotoxicological risk limits. Ecotoxicological risk limits, derived previously, were compared to risk limits for human health for the following substances: 1-butanol, n-butyl acetate, cyclohexylamine, diethylene glycol, ethylene glycol, ethyl acetate, methanol, methyl ethyl ketone (MEK), methyl tert-butyl ether (MTBE), tribromomethane and triethanolamine. The lowest value (human health or ecosystems) determines the final risk limit of a substance.
Environmental risk limits based on ectoxicological information were calculated in part 1 of this report (RIVM report 601501016). The scientific basis for the human risk evaluation model Humanex is described in a companion report (RIVM report 601501022).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Milieurisicogrenzen zijn concentraties van een stof in water, bodem, sediment en lucht waarbij geen nadelige effecten van die stof worden verwacht. In dit rapport worden milieurisicogrenzen bepaald die zowel de mens als ecosystemen beschermen tegen nadelige effecten van chemische stoffen. Hiertoe werden eerder afgeleide ecotoxicologische risicogrenzen vergeleken met die voor de mens, voor de volgende 11 stoffen: 1-butanol, n-butylacetaat, cyclohexylamine, diethyleenglycol, ethyleenglycol, ethylacetaat, methanol, methyl ethyl keton (MEK), methyl tert-butyl ether (MTBE), tribroommethaan en triethanolamine. De laagste waarde (mens of ecosystemen) bepaalt de uiteindelijke risicogrens voor een stof.
De milieurisicogrenzen op basis van de ecotoxicologie zijn berekend in deel 1 van dit rapport (RIVM rapport 601501016). De milieurisicogrenzen voor de mens die in dit rapport zijn gerapporteerd zijn berekend met behulp van het model Humanex. Humanex is beschreven in RIVM rapport 601501022.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM UU/IRAS
( 2005-12-08 )