|   print

ETX 2.0. A Program to Calculate Hazardous Concentrations and Fraction Affected, Based on Normally Distributed Toxicity Data
[ ETX 2.0. Een programma om "hazardous concentrations" en "fraction affected" te berekenen, gebaseerd op normaal verdeelde toxiciteitsgegevens. ]
 
van Vlaardingen PLA, Traas TP, Wintersen AM, Aldenberg T

68 p in English   2004

RIVM Rapport 601501028
download pdf (712Kb)  
Bij dit rapport hoort een CD-ROM met het software programma ETX 2.0    Programma ook beschikbaar op / Software also available at: <A HREF="http://www.rivm.nl/rvs/overige/risbeoor/Modellen/ETX.jsp" TARGET="ETX"> ETX site</A>  

Toon Nederlands

English Abstract
This report was written as a manual for the software program, ETX 2.0. The calculation techniques offered here are currently in use in the RIVM project, 'Setting (inter)national environmental quality criteria' (INS), and the EU risk assessment for existing substances. Environmental risk limits for chemical substances are derived here. Both the INS and EU frameworks allow for statistical extrapolation in the presence of sufficient toxicity data, which serves as a basis for an environmental risk limit (INS) or a predicted no-effect concentration (EU existing substances) of a chemical substance. A statistical technique for achieving this result, recently described in the scientific literature, is made accessible to those working on risk assessment and/or standard-setting through the ETX 2.0 program. A CD-ROM is delivered along with the report.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport is geschreven als handleiding bij het software programma ETX 2.0. De rekentechnieken die met dit programma worden aangeboden worden onder andere gebruikt binnen het RIVM project '(Inter)nationale normstelling stoffen' (INS) maar ook bij de Europese risico-beoordeling van bestaande stoffen. In deze projecten worden milieurisicogrenzen afgeleid voor chemische stoffen. Zowel het INS- als het EU-raamwerk staat het gebruik van statistische extrapolatie toe wanneer voldoende toxiciteitsgegevens beschikbaar zijn. De resultaten van deze extrapolatie dienen als basis voor een milieurisicogrens (INS) of een geen-effect niveau (EU bestaande stoffen) van een chemische stof. In de wetenschappelijke literatuur is recent een methode beschreven om deze statistische berekening uit te voeren. Het programma ETX 2.0 maakt deze methode toegankelijk voor hen die werkzaam zijn in de vakgebieden van de risicobeoordeling en/of normstelling. Het programma wordt samen met dit rapport verspreid op CD-ROM.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-02-21 )