|   print

[  ]
 
Tas JW ; Plassche EJ van de

44 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
An initial environmental risk assessment has been carried out for musk ketone and musk xylene, according to the EU Technical Guidance Document for Environmental Risk Assessment for New and Existing Substances (draft-version October 1995). Musk ketone and musk xylene are used in fragrances for cosmetics and household products. The initial environmental risk assessment is based on information and results of studies provided by the fragrance industry as represented in the Netherlands by the Association of Fragrances and Food-Additives Producers (NEA), by the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) and international open literature. Evaluated are risks for aquatic organisms in surface water and soil organisms in soil after application of sewage sludge. Secondary poisoning of fish-eating mammals has been considered as well. The Predicted Environmental Concentration (PEC) is compared with the Predicted No Effect Concentration (PNEC) to obtain PEC/PNEC ratios. Since monitoring data were available in water and fish, also these ratios could be determined using real-world concentrations instead of the predicted ones. All PEC/PNEC ratios, except for the soil compartment were less than one.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een voorlopige risico-evaluatie ten aanzien van het milieu is uitgevoerd voor musk keton en musk xyleen volgens het EU Technical Guidance Document for New and Existing Chemicals (concept-versie oktober 1995). Musk keton en musk xyleen worden gebruikt als geurstoffen in cosmetica en huishoudelijke produkten. De risico-evaluatie is gebaseerd op informatie en studies aangeleverd door de geurstoffen-industrie vertegenwoordigd in Nederland door de Vereniging van Geur- en Smaakstoffenfabrikanten (NEA), door het Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) en op gegevens uit de openbare literatuur. Geevalueerd zijn de risico's voor aquatische organismen in oppervlaktewater en bodemorganismen na toepassing van zuiveringsslib. Tevens is gekeken naar doorvergiftiging. Een vergelijking wordt gemaakt tussen de zogenaamde Predicted Environmental Concentration (PEC) en de Predicted No Effect Concentration (PNEC). Aangezien beide stoffen gemeten zijn in oppervlaktewater en vis is de PNEC tevens vergeleken met gemeten concentraties in plaats van voorspelde concentraties. Alle PEC/PNEC ratio's, behalve voor bodem, waren lager dan 1.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-03-31 )