|   print

Milieudrukindicator Verspreiding
[ Environmental pressure indicator for dispertion ]
 
van de Bovekamp A, Sterkenburg A, Wesselink LG

227 p in Dutch   1999

RIVM Rapport 601503018
download pdf (5152Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the development of an indicator for environmental pressure on the basis of the so-called distance-to-target principle. Such an indicator may be used in policy and policy supporting documents in order to provide insight in the development of the burdening of the environment with chemicals. This has only been carried out for priority chemicals because of practical reasons.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport beschrijft de ontwikkeling van een Milieudrukindicator Verspreiding, die gebruikt kan worden in beleids- en beleidsondersteunende documenten om inzicht te geven in de ontwikkeling van de milieubelasting van het milieu door emissies van stoffen met een mogelijk ongewenst effect op het milieu. Om praktische redenen is dit alleen voor de prioritaire stoffen gedaan; bestrijdingsmiddelen en radioactieve stoffen zijn in het onderzoek niet beschouwd. Deze rapportage bevat primair de beschrijving van de ontwikkeling van de Milieudrukindicator; de conclusies en de analyse van de bijdragen per stof worden hier niet beschreven. Dit zal gedaan worden in de interdepartementale notitie "Prioritaire Stoffen". Dit rapport bevat daarom de essenti6le gegevens die de rekenkundige basis vormen van deze notitie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-12-10 )