|   print

Probabilistic assessment factors for human health risk assessment - A practical guide
[ Probabilistische assessment factoren voor de humane risicobeoordeling - Een practische gids ]
 
Vermeire T, Pieters M, Rennen M, Bos P

20 p in English   2001

RIVM Rapport 601516005, TNO report V3489
download pdf (436Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report is a practical guide for the application of probabilistic distributions of default assessment factors in human health risk assessments. RIVM and TNO developed the use of probabilistic assessment factors as a first step towards further national and international harmonisation. Consensus was reached on the nature of distributions of several human assessment factors. The proposed distributions will be applied in risk assessments of new and existing substances and pesticides, produced at RIVM and TNO. A format for this analysis is presented in this report.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport is een practische gids voor de toepassing van probabilistische verdelingen van default assessment factoren in risicobeoordelingen voor de mens. RIVM en TNO ontwikkelden het gebruik van probabilistische assessment factoren als eerste stap naar nationale en internaitonale harmonisatie. Er was overeenstemming over de aard van de verdelingen van verschillende humane assessment factoren. De voorgestelde verdelingen zullen worden toegepast in RIVM- en TNO-risicobeoordelingen van nieuwe en bestaande stoffen en bestrijdingsmiddelen. Een voorbeeld van een dergelijke analyse is toegevoegd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM TNO-Voeding ATRA
( 2001-06-29 )