|   print

Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment - Part IV
[ Factsheets voor de (eco)toxicologische risicobeoordelingsstrategie bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Deel IV ]
 
Smit CE, van Raaij MTM

39 p in English   2004

RIVM Rapport 601516012
download pdf (458Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report contains two factsheetsdescribing risk assessment methods used at the Centre for Substances and Integral Risk Assessment (SIR) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The main aim is to enhance transparency and consistency in the risk assessment methods used at SIR-RIVM. The factsheets on forestomach tumours and Leydigcell tumours describe the mechanistic aspects involved in tumour formation, as well as the similarities and differences in anatomy, physiology and exposure conditions between rodents and humans. An approach is presented to evaluate the relevance of these types of tumours for human risk assessment. The two factsheets reflect a state-of-the-art approach and are meant to facilitate discussion with other national and international parties involved in risk assessment.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bundelt twee factsheets waarin methodieken worden beschreven die worden gebruikt voor de risicobeoordeling van stoffen bij het Centrum voor Stoffen en Integrale Risicobeoordeling (SIR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het voornaamste doel is om de inzichtelijkheid en eenduidigheid van de bij RIVM-SIR gevolgde methodieken te vergroten. De factsheets over voormaagtumoren en Leydigcel tumoren beschrijven de mechanistische aspecten van de tumorvorming en gaan in op de verschillen in anatomie, fysiologie en blootstelling tussen knaagdieren en mensen. Er wordt een raamwerk geboden voor het evalueren van de relevantie van deze tumoren voor de humane risicobeoordeling. De factsheets vormen de weerslag van de huidige stand van wetenschap. Ze zijn bedoeld om de discussie met andere (inter)nationale partijen op het gebied van risicobeoordeling te bevorderen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-03-08 )