|   print

Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment, Part V
[ Factsheets voor de (eco)toxicologische risicobeoordelingsstrategie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Deel V ]
 
Wolterink G, Turkstra GH, Muller AW, Smit CE, de Knecht JA, Rila JP, Scheepmaker JWA, Smit CE, van Raaij MTM

85 p in English   2005

RIVM rapport 601516013
download pdf (371Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report contains five factsheets describing risk assessment methods used at the Centre for Substances and Integral Risk Assessment (SIR) and the Expert Centre for Substances (SEC) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The main aim is to enhance transparency and consistency in the risk assessment methods used at RIVM-SIR and RIVM-SEC. The factsheet on hepatic tumours in mice describes whether or not mouse liver tumours are considered relevant for human risk assessment. The factsheet on historical control data for tumour incidence provides the RIVM strategy on how to use historical control data in the evaluation of carcinogenicity data. The factsheet on Mononuclear Cell Leukaemia in the F344 rat strain discusses the relevance of an increased incidence of mononuclear cell leukaemia (MNCL) in F344 rats for humans and provides an approach to human hazard and risk assessment. In the factsheet on energy and moisture content and assimilation efficiency of bird and mammal food, two large datasets on the energy and water content and assimilation efficiency of various types of bird and mammal food, are merged and analysed. The last factsheet on sorption of dissociating compounds describes the main principles and limitations of QSAR models and the HPLC method for determining the adsorption coefficients of organic ionisable substances. The five factsheets reflect a state-of-the-art approach and are meant to facilitate discussion with other national and international parties involved in risk assessment.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bundelt vijf factsheets waarin methodieken worden beschreven die worden gebruikt voor de risicobeoordeling van stoffen bij het Centrum voor Stoffen en Integrale Risicobeoordeling (SIR) en het Stoffen Expertise Centrum (SEC) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het voornaamste doel is om de inzichtelijkheid en eenduidigheid van de bij RIVM-SIR en -SEC gevolgde methodieken te vergroten. De vijf factsheets vormen de weerslag van de huidige stand van wetenschap. Ze zijn bedoeld om de discussie met andere (inter)nationale partijen op het gebied van risicobeoordeling te bevorderen. De factsheet over levertumoren in de muis beschrijft onder welke voorwaarden levertumoren in de muis als relevant voor risicobeoordeling in de mens worden beschouwd. In de factsheet over historische controle gegevens van tumorincidentie wordt aangegeven hoe het RIVM bij de evaluatie van carcinogeniteit omgaat met historische controles gegevens. In de factsheet over Mononucleaire Cel Leukemie in de F344 rat wordt de relevantie voor de mens van een toename in de incidentie van mononucleaire cel leukemie (MNCL) in F344 ratten besproken en wordt een strategie voor de gevaar- en risicobeoordeling geleverd. In de factsheet 'Energie- en vochtgehalte en assimilatie-efficientie van voedsel voor vogel- en zoogdieren' zijn twee grote datasets met gegevens over het energie- en watergehalte van verschillende voedselbronnen voor vogels en zoogdieren samengevoegd en geanalyseerd. De laatste factsheet over sorptie van dissocierende stoffen geeft een uiteenzetting van de belangrijkste principes en beperkingen van de QSAR- modellen en HPLC-methoden voor het bepalen van het adsorptiegedrag van een stof.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-12-06 )