|   print

Factsheets for the (eco)toxicological risk assessment strategy of the National Institute for Public Health and the Environment, Part VI
[ Factsheets voor de (eco)toxicologische risico beoordelingsstrategie van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en het Milieu, Deel VI ]
 
Janssen PJCM, ter Burg W, Pelgrom SMGJ, Fleuren R

87 p in English   2006

RIVM rapport 601516014
download pdf (1234Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report contains four factsheets describing risk assessment methods used at the Centre for Substances and Integral Risk Assessment (SIR) and the Expert Centre for Substances (SEC) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The first three factsheets concern human risk assessment, and the fourth, environmental risk assessment.
The first factsheet, Relevance of changes in selected blood biochemical parameters, deals with biochemical blood parameters, such as the bilrubin level, as related to liver damage in test animals. The toxicological significance of increases in these parameters is evaluated here.
The second factsheet, Strategy for quantitative risk assessment pertaining to skin sensitisation, describes the strategy using the Local Lymph Node Assay (LLNA), a method to assess the potential of substances to bring on hypersensitive reactions. This hypersensitivity is called skin sensitisation. The LLNA test method provides insight into the relationship between the dose and its effect. A strategy for the new approach - quantitative risk assessment - is proposed in relation to skin sensitisation.
The third factsheet deals with the Leydig Cell tumour, one of the three types of tumours that can occur in testicles. The factsheet discusses the relevance of Leydig cell tumour in animals, caused by exposure to chemicals, to human risk assessment.
The fourth factsheet, Proposal for interpreting leaching study data for wood preservatives (biocides), is important for the risk assessment of chemical substances in the environment. The leaching rate of the substance from the wood is crucial in the risk assessment of wood preservatives, since the substance ends up in the environment by means of this route. This factsheet evaluates a few different models and proposes an efficient and simple method for the otherwise complicated establishment of this leaching rate.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bundelt vier 'factsheets' over methodieken voor de risicobeoordeling van stoffen bij het Centrum voor Stoffen en Integrale Risicobeoordeling (SIR) en het Stoffen Expertise Centrum (SEC). De eerste drie factsheets behandelen onderwerpen die betrekking hebben op humane risicobeoordeling, de laatste gaat over risicobeoordeling in het milieu.
De eerste factsheet Relevance of changes in selected blood biochemical parameters, gaat in op biochemische bloedparameters die gerelateerd zijn aan leverschade (zoals bv. bilirubine gehalte) in proefdieren. De factsheet evalueert de toxicologische betekenis van toenames in deze parameters.
De tweede factsheet Strategy for quantitative risk assessment for skin sensitisation using the Local Lymph Node Assay (LLNA), gaat over een methode die de potentie van stoffen kan bepalen om overgevoeligheid bij huidcontact te veroorzaken. Het gevoelig raken voor stoffen wordt huidsensibilisatie (skin sensitisation) genoemd. De gebruikte LLNA testmethode geeft inzicht in de relatie tussen de hoogte van de dosis en het uiteindelijke effect. In deze factsheet wordt een strategie voorgesteld voor een kwantitatieve risicobeoordeling van huidsensibilisatie, wat tot nu toe niet gebruikelijk is.
De derde factsheet gaat over Leydigcel tumoren. De Leydig cel tumor is een van de drie typen tumoren die in testikels kunnen voorkomen. De factsheet bediscussieert of de Leydig cel tumor als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen bij dieren, relevant is voor de humane risicobeoordeling.
De vierde en laatste factsheet Proposal for the interpretation of leaching study data for wood preservatives (biocides), heeft waarde voor de risicobeoordeling van stoffen in het milieu. Bij de risicobeoordeling van houtverduurzamingsmiddelen speelt de snelheid waarmee het middel uit het hout verdwijnt (uitloging) een cruciale rol, aangezien het middel via deze route in het milieu belandt. Aan de bepaling van deze snelheid zitten momenteel diverse haken en ogen. Deze factsheet behandelt een aantal verschillende modellen en stelt een efficiente en simpele aanpak voor.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-01-18 )