|   print

Population models for time-varying pesticide exposure
[ Populatiemodellen voor de effecten van bestrijdingsmiddelen ]
 
Jager T, de Jong FMW, Traas TP

37 p in English   2007

RIVM rapport 601516015
download pdf (344Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A model has recently been developed at RIVM to predict the effects of variable exposure to pesticides of plant and animal populations in surface water.
Before a pesticide is placed on the market, the environmental risk of the substance has to be assessed. This risk is estimated by comparing the exposure of plants and animals to the pesticide with the expected sensitivity of these plants and animals to the particular pesticide.
The model presented here consists of a combination of two models: one describing the development of a population and one combining the variable exposure with growth and survival of plants and animals. This combination offers a practical solution to the problem that it is not possible to study all stages and all exposure regimes in the laboratory. Separate from the model itself, indications are given about the data needed to use the model.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft een nieuw model ontwikkeld dat de effecten van in de tijd varierende blootstelling aan bestrijdingsmiddelen op de planten- en dierenpopulatie in oppervlaktewater kan voorspellen.
Voordat een bestrijdingmiddel op de markt komt, wordt gekeken naar het zogenaamde milieurisico van dit middel. Het milieurisico wordt bepaald door het vergelijken van de mate van blootstelling van planten en dieren aan het bestrijdingsmiddel met de verwachte gevoeligheid van planten en dieren voor het betreffende bestrijdingsmiddel.
Het ontwikkelde model bestaat uit een combinatie van een model dat de ontwikkeling van de populatie beschrijft en een model dat een variabele mate van blootstelling combineert met de effecten daarvan op de groei en overleving van planten en dieren. Deze combinatie biedt een oplossing voor het praktische probleem dat in het laboratorium de planten en dieren niet in alle leeftijden en bij alle mate van blootstellingen kunnen worden onderzocht. Naast de werking van het model wordt in het rapport ook aangegeven welke gegevens nodig zijn om het model te kunnen gebruiken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-03-29 )