|   print

Manual for summarising and evaluating environmental aspects of plant protection products
[ Handleiding voor het samenvatten en evalueren van milieuaspecten van gewasbeschermingsmiddelen ]
 
Mensink BJWG, Smit CE, Montforts MHMM

76 p in English   2008

RIVM rapport 601712004
download pdf (481Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This RIVM report is a guidance document for summarising and evaluating study reports that are used for the environmental risk assessment of plant protection products. For different types of (standard) tests in the field of fate and behaviour and ecotoxicology, guidance is given to assess the scientific reliability of the studies and to determine the usefulness for risk assessment.
This Manual was first published in 1995 as an RIVM report. Since then, several revisions were issued in the form of internal quality documents. With the present report, a new update is publicly available to promote the transparency and uniformity of the evaluation procedure.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft een handleiding opgesteld om studies voor het beoordelen van milieurisico's van gewasbeschermingsmiddelen samen te vatten. De handleiding geeft vervolgens aanwijzingen om de betrouwbaarheid te kunnen beoordelen van verschillende soorten (standaard)toetsen over de afbraak, verspreiding en effecten van deze stoffen in het milieu. Ook geeft het rapport aan hoe het onderzoeksresultaat voor de uiteindelijke risicobeoordeling kan worden gebruikt. Deze handleiding vergroot de eenduidigheid tussen beoordelingen van verschillende organisaties.
De eerste versie van deze handleiding heeft het RIVM in 1995 uitgebracht. Nadien is de inhoud in interne tussenrapportages verschillende malen aangepast. Met het huidige rapport is wederom een openbare versie beschikbaar.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-10-24 )