|   print

[  ]
 
Montforts MHMM

15 p in Dutch   2009

download pdf (102Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM has developed this brochure for experts who are consulted on the necessity of a biocide. This determination of necessity is part of the Dutch law on plant protection products and biocides. The content of this document consists of information on the declaration of interest to be done by the experts, an explanation of why a declaration of secrecy is compulsory and information on the procedure for advice itself. Applications for urgently necessary biocides are at first dealt with by the board for the authorisation of plant protection products and biocides (Ctgb). As part of the application procedure, the RIVM is requested to advice on the necessity of the biocide. The necessity of the biocide depends on the damage caused by the organism targeted by the biocide. The biocide is also assessed in relation to alternative biocides and others non-chemical means for destruction of the organism. A dossier with information on the biocide is submitted by the applicant. This dossier should also support the claim that the biocide is urgently necessary. The judgement of the RIVM is based on their own considerations and on that of one or more experts.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft deze brochure opgesteld voor deskundigen die worden betrokken bij het bepalen van de noodzaak om biociden te gebruiken. Deze 'noodzaakbepaling' is onderdeel van een van de toelatingsprocedures van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De brochure bevat informatie over de verklaring van belangen die de deskundigen moeten afleggen, uitleg waarom een geheimhoudsingsverklaring nodig is en informatie over de procedure zelf. Een aanvraag voor een dringend vereist biocide wordt in de eerste plaats behandeld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Als onderdeel van de afhandeling vraagt het Ctgb aan het RIVM om een advies over de noodzaak van het middel. De noodzaak hangt af van de ernst van de schade die het te bestrijden organisme veroorzaakt. Daarnaast hangt het af van (de werkzaamheid van) het aangedragen middel in relatie tot alternatieve middelen en methoden. De aanvrager levert bij de aanvraag een dossier met gegevens dat onder meer de noodzaak voor het gebruik van het biocide onderbouwt. Het RIVM baseert zijn oordeel echter op zijn eigen overwegingen en op de expertise van een of meerdere deskundigen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2009-11-06 )