|   print

Guidance for summarising and evaluating field studies with non-target arthropods : A guidance document of the Dutch Platform for the Assessment of Higher Tier Studies
[ Guidance for summarising and evaluating field studies with non-target arthropods ]
 
de Jong FMW, Bakker FM, Brown K, Jilesen CJTJ, Posthuma-Doodeman CJAM, Smit CE, van der Steen JJM, van Eekelen GMA

76 p in Dutch   2010

RIVM rapport 601712006
download pdf (4090Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Plant protection products can cause harmful effects on non-target organisms. A guidance document has been developed for ensuring that the test results required for the registration of pesticides be supplied in a uniform and transparent manner. This document is specifically directed at experiments with non-target arthropods, living on the soil surface or on the vegetation, for example on arable land or in orchards. The guidance was developed by the Dutch platform for the assessment of higher tier studies, of which RIVM is the secretary.
Field studies can be part of the dossier for crop protection products. Field studies are being conducted when a laboratory study indicates a potential risk of the intended use of the product.
For the registration procedure, applicants, such as plant protection product producers, offer a dossier to the Dutch Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Ctgb). With this dossier Ctgb assesses whether a certain use of a plant protection product is allowed in the Netherlands. Complex and extensive information concerning field studies with non-target arthropods can be part of the dossier. In the Netherlands, these reports are evaluated by different evaluating institutes. Potential differences in the evaluator's methodology may lead to a lack of uniformity in the form and content of the summaries and evaluations and - occasionally - in the conclusions. This was the reason for Ctgb to ask for standardisation of the summaries and evaluation of field studies with non-target arthropods.
Apart from the guidance, the report contains two elaborated examples of evaluating reports and recommendations for the use of the results of a particular field study for the risk assessment. This concerns, for example, the extrapolation of the results of a particular field study in a particular crop and region to the crop and region relevant for the registration.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen schadelijke effecten hebben op organismen waarvoor ze niet zijn bedoeld. Er is een richtsnoer ontwikkeld om testresultaten voor de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen eenvormig en transparant aan te reiken. Het richtsnoer geldt specifiek voor veldstudies met niet-doelwit arthropoden (geleedpotigen) die boven de grond en op planten leven, bijvoorbeeld in akkers of boomgaarden. Het richtsnoer is ontwikkeld door het Nederlandse Platform voor de Beoordeling van Higher Tier Studies, waarvan het RIVM het secretariaat voert.
Veldstudies kunnen een onderdeel zijn van het dossier met gegevens voor gewasbeschermingsmiddelen. Ze worden uitgevoerd als een laboratoriumstudie een risico voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel aangeeft.
Bij de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen leveren aanvragers (meestal de bestrijdingsmiddelenfabrikanten) informatie aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Aan de hand hiervan beoordeelt het Ctgb of een specifiek gebruik van een middel toelaatbaar is in Nederland. De geleverde informatie betreft onder andere complexe en vaak omvangrijke informatie over niet-doelwit arthropoden. Het Ctgb laat deze studies vervolgens door verschillende externe partijen samenvatten en evalueren. Door verschillen in werkwijze kunnen de vorm van deze samenvattingen en evaluaties, en soms zelfs de conclusies, verschillen. Vandaar de wens van het Ctgb om de evaluaties en samenvattingen van veldstudies met niet-doelwit arthropoden te standaardiseren.
Behalve de handleiding bevat dit rapport twee uitgewerkte voorbeelden en aanbevelingen voor het gebruik van de resultaten bij de risicobeoordeling. De risicobeoordeling houdt rekening met omstandigheden, zoals het klimaat en het gewas, die van invloed kunnen zijn op het resultaat.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM MITOX Independent Consultant Plant Protection Service Plant Research International ctgb
( 2010-08-30 )