|   print

[  ]
 
Vos JH , Poorter LRM de

56 p in Dutch   2007

download pdf (376Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM has performed a study on European legislation useful for reducing cadmium pollution in Dutch surface waters. The Integrated Pollution Prevention Control Directive (IPPC) is an instrument that can impose restraints on one of the main sources of pollution, the industrial sector. However, for certain categories of industry the IPPC is limited to installations exceeding specific capacity thresholds. At the moment, it is not clear if the existing legislation is sufficient to combat other main cadmium contributors, such as agriculture or deposition from the air. The RIVM recommends studying the extent of the present legislation in more detail. The European Water Framework Directive requires all Member States to completely eliminate the discharge of a number of hazardous pollutants (the so-called zero emission of priority hazardous substances), of which cadmium is one. However, the Water Framework Directive does not concretely prescribe how to reduce emissions. For cadmium, the main sources of pollution were identified and the potentially applicable legislation was mapped. In the Netherlands, cadmium quality standards are exceeded only in international rivers, with industry as the major source of pollution.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft uitgezocht met welke Europese wetgeving de vervuiling van oppervlaktewater met cadmium in Nederland kan worden teruggedrongen. De richtlijn Integrated Pollution Prevention Control (IPPC) kan een van de voornaamste vervuilers, de industrie, aan banden leggen. De IPPC-richtlijn bestrijkt overigens niet de gehele industrie. Het beperkt de uitstoot van installaties met een grote productiecapaciteit. Voor bepaalde categorieen industrie, vallen installaties met een kleinere capaciteit buiten het bereik van deze richtlijn. Momenteel is nog niet duidelijk of de bestaande wetten het oppervlaktewater voldoende beschermen tegen vervuiling met cadmium door andere grote bronnen, zoals de landbouw. Het RIVM adviseert dit nader uit te zoeken. De Europese wet Kaderrichtlijn water verplicht alle lidstaten van de Europese Unie de uitstoot van een aantal gevaarlijke stoffen zoals cadmium volledig terug te brengen (de zogeheten nulemissie). De wet bevat echter geen concrete voorschriften hoe de vervuiling terug gedrongen moet worden. Daarom is in kaart gebracht wat de belangrijkste vervuilende bronnen zijn en welke wetgeving daarvoor kan worden ingezet. Voor de grote Nederlandse rivieren komt de vervuiling vooral uit het buitenland, met de industrie als belangrijkste bron.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2007-12-07 )