|   print

Environmental risk limits for triflusulfuron-methyl
[  ]
 
Scheepmaker JWA

22 p in English   2008

RIVM Letter report 601716002
download pdf (442Kb)  
Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het herbicide triflusulfuron-methyl in water. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zijn afgeleid volgens de methodiek die is voorgeschreven in de Europese Kaderrichtlijn Water.  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-10-24 )