|   print

Estimation of emissions and exposures to PFOS used in industry. An inventory of PFOS used in metal plating and fire fighting
[ Schatting van industriele emissies en blootstelling aan PFOS. Een inventarisatie van PFOS gebruik in de metaalbewerking en brandbestrijding ]
 
Bruinen de Bruin Y, Zweers PGPC, Bakker J, Beekman M

21 p in English   2009

RIVM rapport 601780002
download pdf (376Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
By order of the Dutch Ministry of Spatial Planning, Housing and the Environment (VROM), the RIVM compiled an inventory of perfluoroctane sulfonate (PFOS) used in two specific applications. These are in use as mist suppressants/wetting agents in industrial chromium plating and as agents in fire-fighting foam. The primary aim of the inventory, with respect to the latter application, was to estimate existing stocks in the Netherlands.
In the Netherlands, the metal plating industry uses an estimated amount of 390 kg PFOS annually as a mist suppressant/wetting agent. The largest standing stocks of PFOS-containing fire-fighting foam are found at airports and chemical-industrial locations, such as petrochemical and paint manufacturing plants. The data compiled in the inventory were provided by suppliers.
The European Commission requested all Member States to compile an inventory of PFOS focusing on similar specific applications. The use of PFOS is restricted due to the risks it presents to both human and environmental health.
The methodologies used for data collection and analysis can be applied for other purposes, such as REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft het RIVM het gebruik in Nederland van de stof perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) geinventariseerd voor twee specifieke toepassingen. Het gaat om PFOS als nevelonderdrukker en bevochtigingsmiddel voor verchromingsdoeleinden, en om het gebruik ervan in blusschuim. Bij de laatste functie gaat het vooral om een schatting van de nog bestaande voorraden in Nederland.
In Nederland wordt per jaar naar schatting 390 kilo PFOS gebruikt voor deze toepassingen in de metaalbewerkingsindustrie. De grootste voorraden van blusschuim met PFOS zijn aanwezig op vliegvelden en op chemische industriele locaties, zoals verffabrieken en de petrochemische industrie. Het onderzoek is gebaseerd op gebruiksgegevens die leveranciers hebben aangeleverd.
De Europese Commissie heeft alle lidstaten van de Europese Unie gevraagd het gebruik van PFOS voor genoemde toepassingen te inventariseren. Vanwege de risicovolle eigenschappen van PFOS is het gebruik ervan aan banden gelegd.
De dataverzamelings- en analysemethodieken in dit rapport kunnen voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals voor REACH. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Authorisatie en Restrictie van Chemische Stoffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-05-12 )