|   print

Environmental risk limits for monochloroacetic acid (MCAA)
[  ]
 
Vos JH, Bodar CWM

20 p in English   2008

EIVM Letter report 601782006
download pdf (168Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Environmental Risk Limits (ERLs) were derived for monochloroacetic acid (MCAA). ERLs serve as technical advisory values to set environmental quality standards in the Netherlands. The ERLs for monochloroacetic acid (MCAA) closely follow the outcomes of the EU risk assessment on monochloroacetic acid (MCAA) completed within the framework of EC Regulation 793/93.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor monochloorazijnzuur in (grond)water en bodem. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voor monochloorazijnzuur zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EU risicobeoordeling voor monochloorazijnzuur (Bestaande Stoffen Verordening 793/93). De afleiding van de milieurisicogrenzen sluit tevens aan bij de richtlijnen uit de Kaderrichtlijn Water.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-04-25 )