|   print

Environmental risk limits for 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE)
[  ]
 
Bodar CWM

21 p in English   2008

RIVM Letter report 601782008
download pdf (165Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Environmental Risk Limits (ERLs) were derived for 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE). ERLs serve as technical advisory values to set environmental quality standards in the Netherlands. The ERLs for 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE) closely follow the outcomes of the EU risk assessment on 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE) completed within the framework of EC Regulation 793/93.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE) in (grond)water en bodem. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voor DEGBE zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EU risicobeoordeling voor DEGBE (Bestaande Stoffen sluit tevens aan bij de richtlijnen uit de Kaderrichtlijn Water.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-04-25 )