|   print

Environmental risk limits for dibutylphthalate (DBP)
[  ]
 
Bodar CWM

22 p in English   2008

RIVM Letter report 601782009
download pdf (286Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Environmental Risk Limits (ERLs) were dervied for dibutylphthalate. ERLs serve as technical advisory values to set environmental quality standards in the Netherlands. The ERLs for dibutylphthalate closely follow the outcomes of the EU risk assessment on dibutylphthalate completed within the framework of EC Regulation 793/93.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor dibutylftalaat in (grond)water, lucht en bodem. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voor dibutylftalaat zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EU risicobeoordeling voor dibutylftalaat (Bestaande Stoffen Verordening 793/93). De afleiding van de milieurisicogrenzen sluit tevens aan bij de richtlijnen uit de Kaderrichtlijn Water.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-04-25 )