|   print

Detectie van niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organismen: knelpunten en kansen
[  ]
 
Glandorf DCM, Loos BL

19 p in Dutch   2007

RIVM briefrapport 601787001
download pdf (117Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport beschrijft op welke manieren genetisch gemodificeerde organismen zijn op te sporen, en welke informatie en welk vergelijkingsmateriaal minimaal daarvoor nodig zijn. Vervolgens wordt, aan de hand van een aantal recente incidenten, beschreven welke technische problemen zich voordoen bij de detectie van ggos en wanneer de beschreven detectiemethoden succesvol kunnen zijn. En wat is de technische haalbaarheid om in de toekomst niet-toegelaten ggos op te sporen. De Conclusie vat de mogelijkheden en beperkingen kort samen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-09-12 )