|   print

Risk assessment of peak exposures to carcinogenic substances. Report of a workshop
[ Risicobeoordeling van piekblootstellingen aan carcinogene stoffen. Verslag van een workshop ]
 
Bos PMJ, van Raaij MTM

27 p in English   2002

RIVM rapport 601900003
download pdf (116Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Short-term exposures to relatively high concentrations of chemical substances are a regular cause of concern, this holds especially for carcinogens. A report published by the Health Council of the Netherlands and some additional publications showed that tumor induction can result from peak exposures. The possibilities for the development of a decision tree for the risk assessment of peak exposures to carcinogenic substances were discussed by scientists and policy makers of several Ministries. A gradual development of a categorical decision tree by a multidisciplinary working group was endorsed. The workshop came up with a number of issues that should be addressed by the working group.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Kortdurende blootstellingen aan relatief hoge concentraties van chemische stoffen geven regelmatig aanleiding tot bezorgdheid, vooral als het gaat om stoffen met een carcinogene potentie. Op basis van een door de Gezondheidsraad gepubliceerd rapport en aanvullende literatuur, kon worden geconludeerd dat een piekblootstelling aanleiding kan geven tot tumorvorming. De mogelijkheden voor het ontwikkelen van een beslisboom voor een risicoschatting van piekblootstellingen aan carcinogene stoffen werden tijdens een workshop bediscussieerd door wetenschappers en beleidsmedewerkers van diverse ministeries. Een trapsgewijze ontwikkeling van een categorale beslisboom door een multi-disciplinaire werkgroep werd aangemoedigd. Tijdens de workshop werden diverse aspecten aangegeven die door de werkgroep zullen worden meegewogen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-02-20 )