|   print

[  ]
 
Heisterkamp SH , Olling M

25 p in Dutch   1997

Toon Nederlands

English Abstract
A study is undertaken of the feasibility of a general model or standard procedure to assess the exposure to xenobiotics, and possibly the effects, in food. An inventarisation is made of the research in the Netherlands with regard to this route of exposure. Quality and adequacy of the existing models and databases are judged and the issues as internal exposure and the effect of food preparation are considered. The conclusion is that the existing models, operational at RIKILT-DLO and LEO-RIVM should be adapted in such a way that exposure can be quantified in different ways together with their uncertainties. The importance of the maintenance of existing databases is stressed. A report on the construction of a general model and its validation is planned to be published in 1997.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De haalbaarheid van een generiek model c.q. standaardprocedure ter beoordeling van de blootstelling aan xenobiotica in voeding, en waar mogelijk de effecten daarvan, is onderzocht. Een inventarisatie van Nederlands onderzoek op dit gebied is gemaakt. Kwaliteit en toepasbaarheid van bestaande modellen en gegevensbestanden worden beoordeeld en er is aandacht besteed aan punten zoals interne blootstelling en de effecten van bereiding. De conclusie is dat bestaande modellen zoals deze bestaan bij het RIKILT-DLO en LEO-RIVM zodanig aangepast moeten worden dat verschillende blootstellingsmaten kunnen worden uitgerekend met hun onzekerheid. In de loop van 1997 zal een rapport over een generiek model verschijnen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-12-31 )