|   print

Bepalingsmethode voor aldehyde-residuen in flexibele endoscopen
[ Method for the determination of aldehyde residues on flexible endoscopes ]
 
van Drongelen AW, Orzechowski TJH, de Bruijn ACP, Hogedoorn EA, Wassenaar C

26 p in Dutch   2003

RIVM rapport 605148011
download pdf (470Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Dutch National Institute for Public Health and the Environment has developed a method for the extraction of formaldehyde and glutaraldehyde residues on flexible endoscopes and for the analysis of these extraction samples. This method was used on 38 gastroscopes in 13 hospitals to gain an insight into the amount of aldehyde residues on endoscopes used in daily routine. The extraction of the distal end of endoscopes was performed at 40 degrees C in a jacketed glass tube using water as the extraction fluid. The aldehydes combined with the reagent DNPH, allowing these compounds to be separated and detected using HPLC techniques. The method is sensitive enough to detect and quantify residues of formaldehyde and glutaraldehyde present at the distal end of flexible endoscopes. The maximum amounts of formaldehyde and glutaraldehyde on a gastroscope during this investigation came to 11.0 plus or minus 4.4 ug and 68.0 plus or minus 27.2 ug, respectively. There were significant differences between the amount of residual formaldehyde and glutaraldehyde on the endoscopes, depending on the hospital it came from. Moreover, there was a significant difference between the amount of residual formaldehyde on endoscopes that had been disinfected using different disinfectants. This method can be used for process development of endoscope washer-disinfectors, when there is doubt about the condition of an endoscope and to compare the levels of residual aldehydes when using different disinfectants.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een methode ontwikkeld voor de extractie van formaldehyde en glutaaraldehyde residuen op flexibele endoscopen en de daarbij behorende analyse van deze extractiemonsters. Om inzicht te krijgen in de hoeveelheden aldehyde residuen op endoscopen uit de dagelijkse praktijk is de methode toegepast op 38 gastroscopen uit 13 ziekenhuizen. De extractie van het distale uiteinde van endoscopen werd met water uitgevoerd bij 40 graden C in een glazen buis met een verwarmingsmantel. Voor de analyse reageerden de aldehyden met het reagent DNPH. De ontstane verbindingen konden worden gescheiden en gedetecteerd met HPLC-technieken. De ontwikkelde methode is gevoelig genoeg om de aanwezige hoeveelheden aldehyden op het distale einde van endoscopen te detecteren en kwantificeren. De maximaal gedetecteerde hoeveelheden formaldehyde en glutaaraldehyde op een gastroscoop bedroegen respectievelijk 11,0 plus of min 4,4 ug en 68,0 plus of min 27,2 ug. Er waren significante verschillen tussen de hoeveelheden residueel formaldehyde en glutaaraldehyde op endoscopen in de bezochte ziekenhuizen. Bovendien was er een significant verschil tussen de hoeveelheden residueel formaldehyde op endoscopen die met verschillende desinfectantia waren gedesinfecteerd. De ontwikkelde methode kan worden gebruikt voor de procesontwikkeling van endoscopendesinfectoren, wanneer er twijfel is over de staat van een endoscoop en om de hoeveelheden aldehyden te vergelijken wanneer verschillende desinfectantia worden gebruikt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-07-04 )