|   print

Gene therapeutics and DNA vaccines; quality and regulatory aspects
[ Gentherapeutica en DNA vaccins; kwaliteits- en reguleringsaspecten ]
 
Schalk JAC, Hegger I, Jongen PMJM

50 p in English   2001

RIVM Rapport 605200001
download pdf (234Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Transfer of genes to cells and the subsequent expression of these genes can alleviate the symptoms of a disease (gene therapy), or prevent infectious diseases (DNA vaccination). Gene therapy and DNA vaccination are based on relatively new technologies. The first gene therapeutics are expected to enter the market as registered medicinal products within 2-4 years. The vectors used to transfer the gene of interest to target cells are genetically modified viruses or plasmids. Viral vectors and plasmids are produced biotechnologically and are therefore considered to be biological medicinal products ('biologicals'). Since the production of biologicals is inherently variable and difficult to control, these products require extra safety measures and regulations. The Laboratory for Medicines and Medical Devices of the RIVM, involved in the regulatory assessment and control authority batch-release testing of biologicals, has carried out an inventory study on both the analytical methods used for characterisation of viral and plasmid vectors and the regulatory issues affecting these products. The results of this study indicate that many quality and safety considerations applicable to viral and plasmid vectors are identical to those applied to other biologicals. Novel analytical methods are those for testing the identity of the vector, measuring transduction efficiency, testing for replication-competent viruses, assays for particle count and infectious virus titer, as well as tests for genetic and chemical stability and structure of plasmid vectors. These analytical methods are not yet standardised. However, international initiatives have been started for standardisation. Guidelines for the production and characterisation of gene transfer medicinal products, as provided by regulatory agencies like EMEA and FDA, have been formulated in general terms, and remain subject to frequent revision to keep them up-to-date.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Overdracht van genen naar cellen, gevolgd door de expressie van deze genen kan de symptomen van een ziekte opheffen (gentherapie), of infectieuze ziektes voorkomen (DNA vaccinatie). Gentherapie en DNA vaccinatie zijn gebaseerd op relatief nieuwe technologieen. De verwachting is dat de eerste gentherapeutica binnen 2-4 jaar op de markt zullen komen als geregistreerde geneesmiddelen. De vectoren die worden gebruikt voor de overdracht van een gen naar target cellen zijn genetisch gemodificeerde virussen of plasmiden. Virale vectoren en plasmiden worden geproduceerd op biotechnologische wijze en worden daarom beschouwd als geneesmiddelen van biologische oorsprong ('biologicals'). Omdat de productie van biologicals inherent variabel en moeilijk te controleren is, vereisen deze producten extra veiligheidsmaatrgelen en regulering. Het Laboratorium voor Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen van het RIVM, betrokken bij zowel de beoordeling ten behoeve van registratie als het vrijgifte onderzoek van biologicals, heeft een inventariserende studie uitgevoerd naar de analytische methodes die gebruikt worden voor de karakterisatie van vectoren en de reguleringsaspecten die deze producten aangaan. De resultaten van deze studie laten zien dat veel kwaliteits- en veiligheidsaspecten die van toepassing zijn voor virale en plasmide vectoren, hetzelfde zijn als voor andere biologicals. Nieuwe analytische methodes zijn de methodes voor het bepalen van de identiteit van de vector, de transductie-efficientie, het deeltjes aantal en de infectieuze virus titer en testen voor genetische en chemische stabiliteit en structuur van plasmide vectoren. Deze analytische methodes zijn nog niet gestandaardiseerd. Echter, er zijn nu internationale initiatieven genomen om te komen tot standaardisatie. Richtlijnen voor de productie en karakterisatie van gen-overdracht geneesmiddelen die worden uitgegeven door registratie autoriteiten zoals EMEA en FDA, zijn opgesteld in algemene termen en worden regelmatig herzien om ze up-to-date te houden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2001-08-01 )