|   print

Diabeteshulpmiddelen: historische ontwikkelingen en toekomstverwachtingen
[ Medical devices for diabetes patients:historical improvements and forecasts ]
 
Peters-Volleberg GWM, Hilbers-Modderman ESM, van den Berg Jeths A

58 p in Dutch   2000

RIVM Rapport 605910002
download pdf (214Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This study describes the state of the art of and future possibilities for medical devices used by diabetes patients. The results are part of the Public Health Status and Forecast 2002 produced by the National Institute of Public Health and the Environment in the Netherlands. The number of people suffering from diabetes in the Netherlands is estimated to increase from about 285,400 in 1999 to 389,000-430,000 in 2020. In the eighties large improvements were made in the way of insulin injection and home blood-glucose monitoring. However, in the nineties further improvements were rather disappointing. Despite considerable effort, non-invasive blood glucose monitoring systems and implantable (continuous monitoring) glucose sensors are still not ready for marketing. 'Artificial pancreas' or 'closed-loop systems' are expected to make their appearance in the coming 10-20 years. Islet cell transplantation, in a way that abolishes the need to take immunosuppressive medicines, is still under development. Such new technologies could lead to a revolutionary advance in the treatment of diabetes and in the quality of life of a growing number of patients. However, substantial research efforts are needed and revolutionary developments cannot be expected in the short term. This report estimates that costs on medical devices for diabetes will double in 2020. However, increased costs for devices may improve the quality of life, and may result in decreased expenditures in other parts of care by reducing the long-term complications.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport naar de stand van zaken en toekomstige medisch-technologische ontwikkelingen van diabeteshulpmiddelen vormt een onderdeel van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002 van het RIVM. Het aantal patienten met diabetes mellitus zal naar verwachting toenemen van 285.000 in 1999 tot ongeveer 389.000-430.000 in 2020. In de jaren 80 is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van insulinetoediening en bloedglucosemonitoring. In de jaren 90 daarentegen, zijn de ontwikkelingen relatief gering, ondanks grote onderzoeksinspanningen. Niet-invasieve, continu werkende bloedglucosemeters, en closed-loop systemen zijn nog steeds niet op de markt. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om eilandjes van Langerhans te transplanteren, zonder de noodzaak om afweeronderdrukkende geneesmiddelen te slikken. Er moet nog veel onderzoek verricht worden, en het duurt nog een aanzienlijke tijd voordat deze nieuwe technieken beschikbaar zijn voor de patient. De kosten van hulpmiddelen voor diabetespatienten zullen - onder bepaalde aannamen - verdubbelen tot 2020. Hiertegenover staat echter een mogelijke verbetering van de kwaliteit van leven, en een besparing op andere uitgaven in de zorgsector doordat langetermijncomplicaties worden verminderd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2000-04-21 )