|   print

[  ]
 
Wassenaar C , Geertsma RE

32 p in Dutch   2000

download pdf (146Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In addition to medical devices, pharmaceutical products and human tissues/organs for transplantation, a relatively new group of products for medical applications can be defined. These products, referred to as Tissue Engineered Medical Products (TEMPs), are constructed by the incorporation of human or animal tissues or cells into or on a carrier (matrix) material. The ultimate aim is to replace affected tissues (or organs) in cases where the limited repair mechanisms offered by the human organism are not effective. By means of a literature study and a limited number of interviews carried out as part of the Public Health Status and Forecast 2002 by the National Institute of Public Health and the Environment in the Netherlands, the technical developments that have become possible in the past 10 years are reviewed here. Expected future developments are also discussed. Apart from generic techniques that can be applied to create TEMPs, the possibilities for specific applications / tissues are also described. At the moment only a few products are on the market. Possible effects of these TEMPs on the state of health of individuals and on health care are described as far as possible, given the limited experience with TEMPs application. A number of obstacles (ethical aspects, public health risks) related to the development of this kind of new product are identified. The large accumulation of research in the laboratory phase can be expected to result in a considerable number of products for testing in clinical studies within the next few years. This scenario foresees increasing TEMP availability to patients within the next ten years.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Naast medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en humane weefsels en organen is een nieuwe groep producten voor medische toepassingen te definieren. Deze producten kunnen beschreven worden als "Tissue Engineered Medical Products" (TEMPs) en bestaan uit humane of dierlijke cellen op een dragermateriaal. Het doel is om dysfunctionerende cellen (weefsels of organen) te vervangen door in het laboratorium gefabriceerd nieuw weefsel dat na verloop van tijd volledig integreert met het menselijk lichaam. Door middel van een literatuuroverzicht en interviews worden de technische ontwikkelingen van de laatste 10 jaar belicht en worden toekomstige mogelijkheden geschetst. Behalve algemeen toepasbare technieken voor het manipuleren van cellen worden ook enkele specifieke toepassingen besproken. Op dit moment zijn enkele producten op de markt. Het effect dat deze TEMPs kunnen hebben op de volksgezondheid en de gezondheidszorg is besproken voor zover de beperkte gegevens dit toelieten. Een aantal drempels (ethische aspecten, risico's voor de volksgezondheid) bij de ontwikkeling van dit type nieuwe producten is benoemd. Het is te verwachten dat de uitgebreide onderzoeksinspanningen in het laboratorium zullen leiden tot een aanzienlijk aantal producten die in klinische studies geevalueerd kunnen worden. Hierdoor wordt in de komende 20 jaar een toenemende beschikbaarheid van TEMPs voor patienten voorzien. Deze studie vormt een onderdeel van de Volksgezondheids Toekomst Verkenning 2002 van het RIVM.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-01-10 )