|   print

[  ]
 
Collombon MT

33 p in Dutch   2007

download pdf (245Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Concentration of forgotten substances using the XAD concentration method In the nineties, RIVM developed a method to concentrate toxic substances on XAD (a synthetic resin). Using bioassays, the toxicity can be determined in the concentrate. 'Modern' toxic substances tend to be more polar then 'classic' ones. It was invetigated whether more polar substances are also concentrated using the applied method.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Concentrering van 'vergeten' stoffen met gebruikmaking van de XAD-concentreringsmethode In de jaren '90 is door het RIVM een methode ontwikkeld om toxische stoffen uit oppervlaktewater te concentreren op XAD (een chemische hars). In het concentraat kan de toxiciteit worden bepaald met behulp van bioassays. 'Moderne' probleemstoffen zijn in het algemeen meer polair dan 'klassieke' probleemstoffen. Onderzocht is of meer polaire stoffen ook worden geconcentreerd met de toegepaste methode.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2007-07-27 )