|   print

Effectmetingen van geneesmiddelen. Geschiktheid van bioassays voor het meten van effecten van antibiotica en resultaten van pilotmetingen van ziekenhuis effluent
[  ]
 
van den Brandhof EJ, van der Grinten E

p in Dutch   2007

RIVM Briefrapport 607013003
download pdf (57Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat de verkorte verslaggeving van de beoordeling van de bruikbaarheid en geschiktheid van bioassays om specifieke effecten van antibiotica in het watermilieu te beoordelen.
Tevens wordt verslag gedaan van het pilotonderzoek naar de methodiek om ziekenhuiseffluent te testen met bioassays, waarbij specifiek aandacht is besteed aan logistieke planning en arbotechnische procedures rondom bemonstering.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-12-14 )