|   print

Protocols belonging to the report 'Toxicity measurements in concentrated water samples'
[ Protocollen behorend bij het rapport 'Metingen van toxiciteit in geconcentreerde watermonsters. Evaluatie en validatie'  ]
 
Verweij W, Durand AM, Maas JL, van der Grinten E

92 p in English   2010

RIVM rapport 607013011
download pdf (486Kb)  
Alleen digitaal beschikbaar  

Toon Nederlands

English Abstract
This report contains protocols for bioassays, i.e. technical descriptions of how bioassays should be carried out. Using this information, researchers can perform these methods in exactly the same way as the Dutch RIVM and Centre for Water Management.
Bioassays use living organisms to gain insight in water quality, in contrast with chemical methods. An earlier report (RIVM-report 607013010 and Centre for Water Management report 2009.003) summarised the information about bioassays, but the protocols were still missing. The current report fills this gap.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat protocollen voor bioassays, oftewel de technische beschrijvingen hoe zij moeten worden uitgevoerd. Met deze informatie kunnen onderzoekers de methoden op exact dezelfde manier uitvoeren als het RIVM en de Waterdienst.
Bioassays zijn methoden die in tegenstelling tot chemische methoden, met behulp van levende organismen inzicht geven in de waterkwaliteit. In een eerder rapport (RIVM-rapport 607013010 en Waterdienst-rapport 2009.003) is de bestaande informatie over bioassays samengevat, maar de protocollen ontbraken nog. Dit rapport voorziet in deze lacune.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Waterschap Velt en Vecht Centre for Water Management
( 2010-09-28 )