|   print

Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu
[ Midterm evaluation of the plant protection policy of the Netherlands; environment ]
 
van der Linden AMA, van Beelen P, van den Berg GA, de Boer M, van der Gaag DJ, Groenwold JG, Huijsmans JFM, Kalf DF, de Kool SAM, Kruijne R, Merkelbach RCM, de Snoo GR, Vijftigschild RAN, Vijver MG, van der Wal AJ

150 p in Dutch   2006

RIVM rapport 607016001
download pdf (4427Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Dutch plant protection policy aims at reaching sustainable agriculture in the Netherlands. Operational goals with respect to the environment for the year 2010 compared to the year 1998 are: a reduction of 95% of the environmental impact on surface water and a reduction of 95% of bottle-necks in the production of drinking water from surface water. Midterm goals are 75% and 50% respectively.
The calculated environmental impact as a result of drift emissions to surface water was reduced with 86%. Drift reduction measures, imposed since 2000, contributed most to this calculated reduction. The second most important contribution came from the use of less toxic plant protection products. Concentrations of plant protection product residues measured in surface waters declined over the study period, but still concentrations above maximum permissible levels occurred in 2004. The number of bottle-necks in the production of drinking water from surface water was diminished from 33 to 27; the midterm goal was not met. This was partly due to non-agricultural use of plant protection products and foreign sources.
Experiments show that changes in plant protection strategies and management at the farm level may further reduce the environmental impact of plant protection products. Implementation of these innovations requires widespread dissemination of the results.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening, beide ten opzichte van 1998. Tussentijdse doelstellingen voor 2005 zijn respectievelijk 75% en 50%.
De berekende vermindering van de milieubelasting van het oppervlaktewater als gevolg van drift is 86%. Verplichte driftreducerende maatregelen en, in mindere mate, het van de markt halen van een aantal stoffen leverden de belangrijkste bijdragen aan deze vermindering. Concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater lieten in het algemeen een dalende trend zien, maar nog steeds worden stoffen aangetroffen boven maximaal toelaatbare concentraties. Het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening daalde van 33 naar 27, waarmee de tussentijdse doelstelling niet werd gehaald. Hiervoor zijn gebruik buiten de landbouw en aanvoer vanuit het buitenland gedeeltelijk verantwoordelijk.
Demonstratieprojecten geven aan dat een verdere vermindering van de milieubelasting mogelijk is. Daarvoor moeten gewasbeschermingsstrategieen en management op de bedrijven worden aangepast. Om dit te bereiken is een brede verspreiding van de opgedane kennis noodzakelijk.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Alterra CBS CLM CML Kiwa PD PPO PRI RIZA
( 2007-01-16 )