|   print

Nanodeeltjes in water
[ Nano particles in water ]
 
Struijs J, van de Meent D, Peijnenburg WJGM, Heugens E, de Jong W, Hagens W, de Heer C, Hofman J, Roex E

85 p in Dutch   2007

RIVM rapport 607030001, Waterdienst (RIZA) rapport nr. 2007.028, Kiwa rapport nr. BTO 2007.036
download pdf (840Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In the coming years we will become more aware of nanotechnology. Nanoparticles offer new possibilities because they are small. Nanotechnology is already used for example in car paint, car tyres, shoe spray and sun cream. Therefore the market for nanotechnology is growing at a terrific pace. Researchers and users are agreed: the importance of this new technology will be great.
However with new technology comes uncertainty. No one can yet estimate what the exact advantages and disadvantages are. The increased use and growing (social) attention for the risks from nanotechnology provoked the need for an elaborate literature study into the possible uses and risks. This study is aimed specifically at the aquatic environment and drinking water. The report 'Nanoparticles in water' is a combined project by Rijkswaterstaat, Kiwa Water Research, Vewin and the RIVM, the latter being designated by the Government as 'observation point nanotechnology'.
The study provides, from the available information, a summary of opportunities and threats from nanotechnology in relation to water. It covers the effects known up until now from nanoparticles on the aquatic environment and on humans. In addition it identifies areas where further research is necessary in order to gain a better understanding of risks. Finally the report covers the national and European legislation related to nanoparticles. There appear to be many loose ends as a result of which risks cannot be correctly estimated.
In short: a summary report that provides insight into the scientific state of knowledge concerning nanotechnology in relation to water. Thereby it creates a start for further research and can be used as an aid for policy and legislation.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De komende jaren krijgen we steeds vaker te maken met nanotechnologie. Nanodeeltjes bieden nieuwe mogelijkheden, omdat ze klein zijn. Nanotechnologie wordt nu al gebruikt in bijvoorbeeld autolak, autobanden, schoenspray en zonnebrandcreme. De markt voor nanotechnologie groeit dan ook razendsnel. Onderzoekers en gebruikers zijn het met elkaar eens: deze nieuwe technologie gaat veel betekenen.
Maar bij nieuwe technologieen horen onzekerheden. Wat precies de voor- en nadelen zijn, kan niemand nog volledig inschatten. Het toenemende gebruik en de groeiende (maatschappelijke) aandacht voor de risico's van nanotechnologieen vormden de aanleiding voor een uitgebreide literatuurstudie naar de mogelijke toepassingen en risico's. Deze studie richt zich daarbij specifiek op het watermilieu en drinkwater. Het rapport 'Nanodeeltjes in water' is een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat, Kiwa Water Research, Vewin en het RIVM; laatstgenoemde is door de regering aangewezen als 'observatiepost nanotechnologie'.
De studie geeft een overzicht van de beschikbare informatie over kansen en bedreigingen van nanotechnologie in relatie tot water . Het beschrijft de tot nu toe bekende effecten van nanodeeltjes voor het watermilieu en voor de mens en de mogelijkheden voor toepassing in de (drink)waterzuivering. Er zijn echter nog diverse kennislacunes, waardoor het moeilijk is de risico's in te schatten. Daarom geeft het rapport ook aan welke zaken nog moeten worden onderzocht om beter zicht op de risico's te krijgen. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de nationale en Europese regelgeving die betrekking heeft op nanodeeltjes.
Kortom: een overzichtsrapport dat inzicht geeft in wetenschappelijke stand van zaken rond nanotechnologie in relatie tot water. Het is daarmee een aanzet voor verder onderzoek en kan als basis dienen voor beleid en regelgeving.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Kiwa Water Research Rijkswaterstaat Waterdienst
( 2007-11-06 )