|   print

Shinda Shinda. Option for sustainable bioenergy: a jatropha case study
[ Shinda Shinda (Win Win). Optie voor duurzame bioenergie: de casestudy jatropha ]
 
Struijs J

59 p in English   2008

RIVM rapport 607034001
download pdf (407Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Jatropha Curcas plant provides opportunities to set-up a jatropha bioenergy production chain that fulfils the sustainability criteria of the Cramer Commission of 2006. The plant produces oil, and the extraction of this biofuel is not at the cost of food production. Jatropha can grow in places where no food can be cultivated.
A team of representatives of SenterNovem, RIVM and the Ministry of VROM has investigated two jatropha production chains in Tanzania which offer commercial prospects. Two cases are considered, firstly for jatropha integrated in smallholdings as hedgerows around small plots of agricultural land where maize is grown and secondly a plantation where jatropha is grown as a mono-culture. The oil can be used for the production of electricity in the Netherlands and the vegetable wastes can be used locally as fuel or as a fertilizer to increase the texture of the soil. The application as a hedge has the advantages that it protects the maize against vermin and the soil against erosion.
The extent to which jatropha can contribute to a decrease in greenhouse gas emission, without shifting negative consequences towards the producing countries has been examined. The project is meant to be a reaction to activities whereby economic gain is favoured above socio-ethical and ecological values. For example as a result of deforestation for the production of biofuels ecosystems disappear with the concomitant loss of biodiversity.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Jatropha Curcasplant biedt mogelijkheden om een productieketen voor biobrandstoffen op te zetten die voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de Commissie Cramer uit 2006. De plant levert olie op, en de winning van deze biobrandstof gaat niet ten koste van de voedselproductie. Jatropha gedijt namelijk op plekken waar geen voedsel kan worden geteeld.
Een samenwerkingsverband van SenterNovem, het RIVM en het ministerie van VROM heeft twee productieketens van jatropha in Tanzania onderzocht die commerciele perspectieven bieden. Het gaat om een kleinschalige aanplant als heg langs kleine maisakkers en om een plantage waarop uitsluitend jatropha wordt verbouwd. Met de gewonnen olie kan in Nederland elektriciteit worden geproduceerd. De restproducten zijn in het land van herkomst beschikbaar als brandstof of als mest waarmee de structuur van de grond kan worden verbeterd. Het gebruik als heg heeft als voordeel dat de plant de mais beschermt tegen ongedierte.
Nagegaan is of jatropha kan bijdragen aan een lagere uitstoot van broeikasgassen, zonder negatieve consequenties voor de producerende landen. Het project is bedoeld als reactie op activiteiten waarbij economisch gewin ten koste gaat van sociaal-ethische en ecologische waarden. Door bijvoorbeeld regenwouden te kappen om biobrandstoffen te produceren, worden ecosystemen en biodiversiteit vernietigd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-08-11 )