|  print

Verkenning doelstelling voor herstel verontreiniging met PFOS
[]

Lijzen JPA, Janssen MPM, van Herwijnen R, Wintersen A, Zijp MC, Posthuma L

40 p in Dutch 2011

RIVM briefrapport 607083001
download pdf (432Kb)
Alleen digitaal beschikbaar

Toon Nederlands

English Abstract

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Doelstellingen voor herstel van bodem en grondwaterverontreiniging met PFOS (perfluor octaan sulfonaat) zijn voorgesteld op basis van risico's voor de mens en het milieu. Dit is gedaan door vier scenario's uit te werken waarvoor de doelstellingen op verschillende niveaus zijn geformuleerd en de bijbehorende risicogrenzen, uiteenlopend van 0,1 tot 100 g/kg in bodem en 0,01 tot 4.7 g/l in grondwater. Mede op basis van deze informatie kan het bevoegd gezag de uiteindelijke doelstelling voor herstel voor grond en grondwater bepalen.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-09-01 )